Çocuklarımıza Dikkat!Psikolog Eyüp Yeniyıldız çocukların suçtan korunmalarına yönelik dikkat edilecek hususları ailelerle paylaştı.

Ordu bölgesinde uzun süredir Suça karışmış ya da suçtan zarar görmüş
çocuklarla adli süreçte mesleki çalışma yapan Psikolog Eyüp YENİYILDIZ

Suça karışmış çocuklarda ortak olarak gördüğü en önemli özelliğin
parçalanmış aileden gelmiş olmaları ya da aile içi iletişimin zayıf olduğu
ebeveynlerin çocukları olduğunu söyledi.

Benim çocuğum kötü şeylere karışmaz demeyin!

Ailelerin eğitim düzeyi ve yaşadıkları sosyal çevre ne olursa olsun
çocuklarla iyi diyalog kurulmadığında gelişim dönemlerin belirli
bölümlerin de çocukların kolay bir şekilde suça karışabileceğini ya da bir
suçtan mağdur olabileceğini, belirten Yeniyıldız Çocuklarımızı
tehlikelerden korunmanın en etkin yolu onlarla kurulan sürekli iletişim
kurmaktır dedi.

Çocuk yetiştirmede işlerin her zaman yolunda gitmesini beklemenin doğru

olmadığını hatta gelişimin doğal gereği olarak bazen işlerin yolunda
gitmemesi gerektiğini bu dönemlerde ailelerin kaygıya kapılmadan
çocuklarını anlamaya çalışarak dinlemenin önemine değinerek; Sorun olmasın diye beklemek yanlış bir anlayıştır. Sorun ve problemler yaşamın normal akışında olur sorun ve problem çözme yetisini doğru davranış modeliyle çocuklarımıza öğretmemiz gerekir.

Çoğu zaman rutinleşen iş ve yaşam akışı içinde çocuklarımızın ihmal edilebildiğini ihmalin ise ileride telafisi güç sonuçlar doğurabildiğini; İstisnai aileler dışında (çocukları istismar eden aileler dışında) hiçbir ailenin çocuklarının suça karışmasını istemeyeceğine belirterek Gerektiğinde çekinmeden çocuk yetiştirme konusunda uzmandan yardım almaları tavsiyesinde bulundu.

Çocuklarımıza sevgi gösterimi konusunda cimri olmayalım

Çağrısında bulunan yeniyıldız.Yaşamın ilk yıllarında Çocuklara
gösterilmeyen sevginin ilerleyen yıllarda aileye ve topluma problem
davranış olarak dönmesinin olasılığına değinerek.

Ailelere şu önerilerde bulundu.

Sabırlı olun. Bir çocuk öfkeli olsa bile, kendisine konuşma zamanı
tanırsanız sakinleşecektir. Size bir sorunla gelen çocuk şikayetinin
ciddiye alınacağını hissetmelidir. Bir çocuk için kötü olan ilk şey ailem
beni anlamıyor düşüncesidir.

Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyın. Paylaştıkları ortamın nereler
olduğunu gözden geçirin. Çok sıkı şekilde dizlerinizin dibinde tutmaya
çalışmadan, orta bir yol izleyerek iletişim çevresini kontrol edin.
Çocuklarımızı suç ve suçludan korumaya çalışırken psiko-sosyal
gelişimlerini engelleyici yasak ve kurallarla dolu uzun bir liste yerine
karşılıklı diyalog ve önerilerle birlikte yaşamayı tercih edelim.

Hiç yorum yok: